Disclaimer

Disclaimer voor escovan.net 

J.M. van der Pal (Kamer van Koophandel: 83929126), hierna te noemen Escovan.net, verleent u hierbij toegang tot escovan.net ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. 

Escovan.net behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website. 

Beperkte aansprakelijkheid 

Escovan.net spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. 

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Escovan.net. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. 

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Escovan.net nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Escovan.net. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Escovan.net, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.